Misiunea

Pornind de la importanța educației timpurii în dezvoltarea ulterioară a copiilor, Instituția de educație timpurie nr.157”Spiridușii”va promova un învatamânt de calitate, adaptat particularităților de vîrstăși individuale ale copiilor, va asigura formarea unei “personalitati”.

Misiunea noastră este aceea de a stimula dezvoltarea globală a preşcolarilor în toate domeniile de dezvoltare, printr-o ofertă educaţională variată, cu accent pe educaţia centrată pe copil prin respectarea drepturilor acestuia, prin cunoaştereaşi respectarea nevoilor şi intereselor individuale, prin respectarea ritmului propriu de dezvoltare, oferind experienţe de învăţare din diverse domenii experienţiale de către cadre didactice competente, responsabile, dedicate şi preocupate de propria formare, totul într-un mediu securizat, atractiv şi stimulativ, cu participarea tuturor factorilor interesaţi de dezvoltarea armonioasă a micuţilorpreşcolari.

       Mediul de învățare, creat printr-o atmosferă caldă și monitorizată, caracterizată prin disciplina copiilor, a cadrelor didactice, a întregului personal al grădiniţei, un demers ordonat al activității de joc şi învățare și un mediu atractiv de activitate, spații educaţionale bine întreținute și dotate corespunător cu echipamente, materiale și mijloace didactice, corelate cu creştereaperformanţelor. Acesta este temeiul pentru care includem mediul de învățăre în categoria aspectelor pe care ne propunem să le dezvoltăm.